Chính sách hợp tác phân phối và mở đại lý thuộc cấp chuỗi hệ thống KITCHENSTORE

Cảm ơn Quý cá nhân, Quý đơn vị đã quan tâm đến mô hình thương mại của KITCHENSTORE. Mọi thông tin Hợp tác thương mại và tài chính – vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0931 450 158 hoặc Hộp thư điện tử: kitchenstore186@gmail.com.

Trân trọng!